ข่าวจากกลุ่ม

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 1273 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย ด้วย ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ได้จัดอบรมครูให้มีความรู้หลักภาษาและการใช้ภาษา วิธีสอนและมีนวัตกรรมที่ทำให ...
  ส่ง 16 พ.ค. 2562 18:34 โดย PR UBON FIVE
 • เชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Everyone Can Create” ด้วย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมัครเข้าร่วมงานสัมมนาเช ...
  ส่ง 5 เม.ย. 2562 00:55 โดย PR UBON FIVE
 • เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 ด้วย สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 จัดโดยกองความปลอดภัยแรงงาน ...
  ส่ง 5 เม.ย. 2562 00:44 โดย PR UBON FIVE
 • แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ด้วย สพฐ. แจ้งว่า คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอ ...
  ส่ง 5 เม.ย. 2562 00:37 โดย PR UBON FIVE
 • การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกศิลป์ ประจำปี 2562 ด้วย สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย กำหนดจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกศิลป์ ภาคอิสาน ประจำปี 2562 ฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2562 21:59 โดย PR UBON FIVE
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 33 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวคุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 24 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม สพป.อุบล 5

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 881 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หมายเลขโทรศัพท์

กลุ่มอำนวยการ     0864681931
กลุ่มส่งเสริมฯ       0864681932
กลุ่มนโยบายฯ      0864681934
กลุ่มนิเทศ           0864681935
กลุ่มบุคคล          0864681936
หน้าห้อง             0864681940
กลุ่มการเงิน        0619510773
โทรสาร Fax       0458700338
https://drive.google.com/file/d/0BziHBLCORgXAT0dOWXNFMThsYjA/view
มติ ครม
http://www.moe.go.th/websm/2019/2/103.html