ข่าวจากกลุ่ม

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 1080 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรียกรับเงิน
  ส่ง 30 เม.ย. 2561 00:30 โดย นางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวคุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เรื่อง ประกาศปผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 33 โรงเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ด้วยว ...
  ส่ง 23 เม.ย. 2561 21:58 โดย กลุ่มการเงิน อุบล5
 • เรื่อง การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ตชด.บ้านค้อ/ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดินดำ/ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อ    เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ...
  ส่ง 26 มี.ค. 2561 03:15 โดย กลุ่มการเงิน อุบล5
 • เรื่อง โครงการฝึกอบรม"ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5    ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ เข้าร่วมอบรมในวันพุธที่ 21 ม ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2561 22:21 โดย กลุ่มการเงิน อุบล5
 • เรื่อง การขึ้นทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู อ.น้ำยืน    ติดต่อขอรับเอกสารทะเบียนในที่ดินราชพัสดุ เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สอบถาม ...
  ส่ง 21 ก.พ. 2561 22:47 โดย กลุ่มการเงิน อุบล5
 • เรื่อง การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.5    ให้ดำเนินการสำรวจสิทธิการครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินของโรงเรียนว่าเป็นที่ดินประเภทใดและมีเนื้อที่เท่าไหร่ เพื่อหาแนวทางการแก ...
  ส่ง 25 ม.ค. 2561 20:09 โดย กลุ่มการเงิน อุบล5
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม สพป.อุบล 5

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 600 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


หมายเลขโทรศัพท์

กลุ่มอำนวยการ     0864681931
กลุ่มส่งเสริมฯ       0864681932
กลุ่มนโยบายฯ      0864681934
กลุ่มนิเทศ           0864681935
กลุ่มบุคคล          0864681936
หน้าห้อง             0864681940
กลุ่มการเงิน        0619510773
โทรสาร Fax       0458700338
https://drive.google.com/file/d/0BziHBLCORgXAT0dOWXNFMThsYjA/view