ข่าวจากกลุ่ม

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 1557 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น: เรื่อง เล่า ตำนวน ประวัติบุคคลสำคัญ" ด้วยภาษาไทยถ ...
  ส่ง 26 เม.ย. 2564 19:25 โดย กลุ่มนิเทศ อุบล5
 • ประชาสัมพันธ์การอบรม ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T)รุ่นที่ 3
  ส่ง 26 เม.ย. 2564 19:21 โดย กลุ่มนิเทศ อุบล5
 • ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการประชุม เขิญเข้าร่วมการประชุม "SEAMEO Congress 2021 (Virtual)" ระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน 2564 ในรูปแบบ Virtual Conference Platform
  ส่ง 20 เม.ย. 2564 20:45 โดย กลุ่มนิเทศ อุบล5
 • บทความไม่มีชื่อ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21
  ส่ง 20 เม.ย. 2564 20:19 โดย กลุ่มนิเทศ อุบล5
 • บทความไม่มีชื่อ ประชาสัมพนธ์อบรม โครงการ "อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกาา รุ่นที่ 38"
  ส่ง 20 เม.ย. 2564 20:10 โดย กลุ่มนิเทศ อุบล5
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 88 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 45 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม สพป.อุบล 5

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 1493 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


https://ita.ubon5.go.th/
itaschool

ubon5.go.th/bigdata

ข้อมูล
 
: เว็บไซต์ สทศ. 

หมายเลขโทรศัพท์

กลุ่มอำนวยการ     0864681931
กลุ่มส่งเสริมฯ       0864681932
กลุ่มนโยบายฯ      0864681934
กลุ่มนิเทศ           0864681935
กลุ่มบุคคล          0864681936
หน้าห้อง             0864681940
กลุ่มการเงิน        0619510773
โทรสาร Fax       0458700338

ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
https://drive.google.com/file/d/0BziHBLCORgXAT0dOWXNFMThsYjA/view
มติ ครม
http://www.moe.go.th/websm/2019/2/103.html
ระเบียบกฎหมาย