https://web.ocsc.go.th/forking/

http://203.159.249.189/Bless_PMother/index.php

ข่าวจากกลุ่ม

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 1601 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • บทความไม่มีชื่อ เผยแพร่เอกสาร บทความและคลิปวิดีโอประกอบการเสวนาออนไลน์ "ล็อกดาวน์ ไม่ล็อกการเรียนรู้" บทเรียนจาก กรณีศึกษา 3 จังหวัดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้แก่ จังหวัดศร ...
  ส่ง 21 ก.ย. 2564 01:28 โดย กลุ่มนิเทศ อุบล5
 • บทความไม่มีชื่อ แจ้งประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาความพร้อมของจังหวัด จำนวนและคุณสมบัติของคณะผู้เสนอ หลักเกณฑ์ และวิธีเสนอจัดต ...
  ส่ง 21 ก.ย. 2564 00:21 โดย กลุ่มนิเทศ อุบล5
 • บทความไม่มีชื่อ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 "TEOC 7" ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียดตามแนบนี้
  ส่ง 20 ก.ย. 2564 23:39 โดย กลุ่มนิเทศ อุบล5
 • ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  ส่ง 10 ก.ย. 2564 02:29 โดย กลุ่มนิเทศ อุบล5
 • บทความไม่มีชื่อ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์วิทยาศาตร์ ปีที่ 6 (short science film #6) ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา(หรือเทียบเท่า)ร่วมสร้างสรรค์ผลงานเข ...
  ส่ง 9 ก.ย. 2564 20:48 โดย กลุ่มนิเทศ อุบล5
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 115 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 62 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม สพป.อุบล 5

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 1561 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


https://ita.ubon5.go.th/
itaschool

ubon5.go.th/bigdata

ข้อมูล
 
: เว็บไซต์ สทศ. 

หมายเลขโทรศัพท์

กลุ่มอำนวยการ     0864681931
กลุ่มส่งเสริมฯ       0864681932
กลุ่มนโยบายฯ      0864681934
กลุ่มนิเทศ           0864681935
กลุ่มบุคคล          0864681936
หน้าห้อง             0864681940
กลุ่มการเงิน        0619510773
โทรสาร Fax       0458700338

ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
https://drive.google.com/file/d/0BziHBLCORgXAT0dOWXNFMThsYjA/view
มติ ครม
http://www.moe.go.th/websm/2019/2/103.html
ระเบียบกฎหมาย