ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 746 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ

ข่าวคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม สพป.อุบล 5

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบ ...
  ส่ง โดย นางสาวดวงฤทัย ผลดก
 • การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ ...
  ส่ง 24 ก.ค. 2560 21:25 โดย นางสาวดวงฤทัย ผลดก
 • ประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)   นายพิชัย วงศ์ษาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนขนาดเล็ก เพ ...
  ส่ง 24 ก.ค. 2560 04:27 โดย นางสาวดวงฤทัย ผลดก
 • ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาคำครั่ง  นายประมวล ใจภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 กลุ่มเครือข ...
  ส่ง 24 ก.ค. 2560 04:24 โดย นางสาวดวงฤทัย ผลดก
 • ปฎิญญาเขตสุจริต วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560   นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นำรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ...
  ส่ง 24 ก.ค. 2560 04:21 โดย นางสาวดวงฤทัย ผลดก
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 335 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หมายเลขโทรศัพท์

กลุ่มอำนวยการ     0864681931
กลุ่มส่งเสริมฯ       0864681932
กลุ่มนโยบายฯ      0864681934
กลุ่มนิเทศ           0864681935
กลุ่มบุคคล          0864681936
กลุ่มเอกชน         0864681937
หน้าห้อง             0864681940
กลุ่มการเงิน        0619510773
หน่วยตรวจสอบฯ  045870039
โทรสาร Fax       045870036-38