ข่าวจากกลุ่ม

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 1555 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • บทความไม่มีชื่อ ขอความอนุเคราะห์เพื่อประชาสัมพันธ์ Aksorn On-Learn ดิจิทัลแพล็ตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ ดังแนบ
  ส่ง 25 มี.ค. 2564 23:49 โดย กลุ่มนิเทศ อุบล5
 • บทความไม่มีชื่อ ขอเชิญครูบรรณารักษ์ ครูผู้สอนภาษาไทยและภาษจีนทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรมสัมมนาแบบออนไลน์ในหัวข้อ "ปลุกพลังการอ่านด้วยพระราชนิพนธ์"
  ส่ง 18 มี.ค. 2564 23:25 โดย กลุ่มนิเทศ อุบล5
 • บทความไม่มีชื่อ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 (SoTL7) ประจำปี พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์
  ส่ง 17 มี.ค. 2564 21:39 โดย กลุ่มนิเทศ อุบล5
 • บทความไม่มีชื่อ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รวบรวมสื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู สื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และวารสารวิชาการ ...
  ส่ง 9 มี.ค. 2564 20:00 โดย กลุ่มนิเทศ อุบล5
 • บทความไม่มีชื่อ ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัย
  ส่ง 1 มี.ค. 2564 00:50 โดย กลุ่มนิเทศ อุบล5
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 83 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 45 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม สพป.อุบล 5

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 1493 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


https://ita.ubon5.go.th/
itaschool

ubon5.go.th/bigdata

ข้อมูล
 
: เว็บไซต์ สทศ. 

หมายเลขโทรศัพท์

กลุ่มอำนวยการ     0864681931
กลุ่มส่งเสริมฯ       0864681932
กลุ่มนโยบายฯ      0864681934
กลุ่มนิเทศ           0864681935
กลุ่มบุคคล          0864681936
หน้าห้อง             0864681940
กลุ่มการเงิน        0619510773
โทรสาร Fax       0458700338

ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
https://drive.google.com/file/d/0BziHBLCORgXAT0dOWXNFMThsYjA/view
มติ ครม
http://www.moe.go.th/websm/2019/2/103.html
ระเบียบกฎหมาย