ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์24 ก.ย. 2561 23:42โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 21 โรงเรียน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โพสต์20 ส.ค. 2561 20:12โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่อง การจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 21 โรงเรียน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

โพสต์23 เม.ย. 2561 21:58โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่อง ประกาศปผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 33 โรงเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เรื่อง การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

โพสต์26 มี.ค. 2561 03:15โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ตชด.บ้านค้อ/ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดินดำ/
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อ
    เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น สอบถาม โทร. 061-9510773

เรื่อง โครงการฝึกอบรม"ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ

โพสต์19 มี.ค. 2561 22:21โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5
    ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ เข้าร่วมอบรมในวันพุธที่ 21 มี.ค. พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เวลา 08.30-16.30 น. รายละเอียดดังแนบ  สอบถามโทร. 061-9510773

เรื่อง การขึ้นทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

โพสต์21 ก.พ. 2561 22:47โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู อ.น้ำยืน
    ติดต่อขอรับเอกสารทะเบียนในที่ดินราชพัสดุ เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สอบถาม โทร. 061-9510773

1-10 of 24