ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

โพสต์23 ก.ย. 2564 04:54โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนคูณภาพประจำตำบล IC3 จำนวน 9 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)IC4

โพสต์23 ก.ย. 2564 04:44โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เอกสารประกาศราคาเลขที่ 15/2564 การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับโรงเรียน IC4 จำนวน 4 โรงเรียนตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

โพสต์23 ก.ย. 2564 04:38โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนปกติ IC4 จำนวน 4 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-biding)

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์IC3

โพสต์23 ก.ย. 2564 04:29โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์IC3 เลขที่ 16/2564 การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล IC3 จำนวน 9 โรงเรียน

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

โพสต์10 ก.ย. 2564 00:17โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล IC3 จำนวน 9 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

Untitled Post

โพสต์10 ก.ย. 2564 00:10โดยกลุ่มการเงิน อุบล5


ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564

โพสต์10 ก.ย. 2564 00:09โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนปกติ IC4 จำนวน 4 โรงเรียน

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC4

โพสต์10 ก.ย. 2564 00:01โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC4 จำนวน 4 โรงเรียน

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล IC3

โพสต์9 ก.ย. 2564 23:55โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล IC3 จำนวน 9 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Untitled Post

โพสต์9 ก.ย. 2564 00:31โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล IC3 จำนวน 9 โรงเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล IC3 จำนวน 9 โรงเรียนเลขที่ 14/2564

1-10 of 62