ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง


เรื่อง โครงการฝึกอบรม"ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ

โพสต์19 มี.ค. 2561 22:21โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5
    ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ เข้าร่วมอบรมในวันพุธที่ 21 มี.ค. พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เวลา 08.30-16.30 น. รายละเอียดดังแนบ  สอบถามโทร. 061-9510773

เรื่อง การขึ้นทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

โพสต์21 ก.พ. 2561 22:47โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู อ.น้ำยืน
    ติดต่อขอรับเอกสารทะเบียนในที่ดินราชพัสดุ เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สอบถาม โทร. 061-9510773

เรื่อง การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

โพสต์25 ม.ค. 2561 20:09โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.5
    ให้ดำเนินการสำรวจสิทธิการครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินของโรงเรียนว่าเป็นที่ดินประเภทใดและมีเนื้อที่เท่าไหร่ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินและสิทธิการครอบครองที่ดินของโรงเรียน
ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งคืนกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ทราบ ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 วันและเวลาราชการเท่านั้น สอบถามโทร.061-9510773

เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี 2560

โพสต์23 ม.ค. 2561 19:37โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร

ประกาศโรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข

โพสต์17 ธ.ค. 2560 20:37โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 (3 ห้องเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.เดชอุดม

โพสต์15 ธ.ค. 2560 00:37โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอารคารประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ(ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียนและปรับปรุงซ่อมแซมกันสาด)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น

โพสต์14 ธ.ค. 2560 01:31โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม หนา 0.12 เมตร กว้าง 4 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว อ.น้ำยืน

โพสต์12 ธ.ค. 2560 22:50โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26 (3 ห้องเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อ.เดชอุดม

โพสต์12 ธ.ค. 2560 22:45โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1-10 of 16