ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์8 ก.ค. 2562 20:35โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (IC1) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 18 โรงเรียน

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์18 มิ.ย. 2562 01:44โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ก่อสร้างรั้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์18 มิ.ย. 2562 01:40โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

โครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 รายการ  วงเงินงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น  2,040,000 บาท (สองล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)     

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์24 ก.ย. 2561 23:42โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 21 โรงเรียน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โพสต์20 ส.ค. 2561 20:12โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่อง การจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 21 โรงเรียน

1-10 of 31