ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

โพสต์24 มี.ค. 2563 19:22โดยกลุ่มการเงิน อุบล5


เรื่อง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

โพสต์4 ก.พ. 2563 23:49โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

        ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศและเครื่องดูดฝุ่นสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่โครงการ 62087133480

เรื่อง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

โพสต์4 ก.พ. 2563 23:45โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศและเครื่องดูดฝุ่นสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์8 ก.ค. 2562 20:35โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (IC1) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 18 โรงเรียน

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์18 มิ.ย. 2562 01:44โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ก่อสร้างรั้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท

1-10 of 35