ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต

โพสต์1 มิ.ย. 2564 19:38โดยกลุ่มการเงิน อุบล5   [ อัปเดต 26 ก.ค. 2564 21:43 โดย jatuporn thanakityingyong ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 12/2564 การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กบนผิวถนนเดิม