ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โพสต์20 ส.ค. 2561 20:12โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรื่อง การจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 21 โรงเรียน