ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์8 ก.ค. 2562 20:35โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (IC1) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 18 โรงเรียน