ประกาศโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น

โพสต์14 ธ.ค. 2560 01:31โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม หนา 0.12 เมตร กว้าง 4 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ċ
001.BMP
(475k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
14 ธ.ค. 2560 01:31
ċ
002.BMP
(474k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
14 ธ.ค. 2560 01:31
ċ
003.BMP
(475k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
14 ธ.ค. 2560 01:31
ċ
004.BMP
(475k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
14 ธ.ค. 2560 01:31
ċ
005.BMP
(475k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
14 ธ.ค. 2560 01:31
ċ
006.BMP
(475k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
14 ธ.ค. 2560 01:31
ċ
007.BMP
(475k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
14 ธ.ค. 2560 01:31
ċ
008.BMP
(475k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
14 ธ.ค. 2560 01:31
ċ
009.BMP
(474k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
14 ธ.ค. 2560 01:31
ċ
010.BMP
(475k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
14 ธ.ค. 2560 01:31
ċ
011.BMP
(473k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
14 ธ.ค. 2560 01:31
Comments