ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

โพสต์21 ส.ค. 2563 02:42โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์