ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

โพสต์25 ส.ค. 2563 23:00โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียน จำนวน 4 โครงการ สำหรับโรงเรียนในสังกัดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,460,320 บาท