ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

โพสต์23 ก.ย. 2564 04:54โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนคูณภาพประจำตำบล IC3 จำนวน 9 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)