ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564

โพสต์10 ก.ย. 2564 00:09โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนปกติ IC4 จำนวน 4 โรงเรียน