ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

โพสต์10 ก.ย. 2564 00:17โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล IC3 จำนวน 9 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564