ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์IC3

โพสต์23 ก.ย. 2564 04:29โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์IC3 เลขที่ 16/2564 การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล IC3 จำนวน 9 โรงเรียน