เรื่อง การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

โพสต์26 มี.ค. 2561 03:15โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ตชด.บ้านค้อ/ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดินดำ/
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อ
    เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น สอบถาม โทร. 061-9510773
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
26 มี.ค. 2561 03:15
Comments