เรื่อง การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

โพสต์25 ม.ค. 2561 20:09โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.5
    ให้ดำเนินการสำรวจสิทธิการครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินของโรงเรียนว่าเป็นที่ดินประเภทใดและมีเนื้อที่เท่าไหร่ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินและสิทธิการครอบครองที่ดินของโรงเรียน
ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งคืนกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ทราบ ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 วันและเวลาราชการเท่านั้น สอบถามโทร.061-9510773
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
25 ม.ค. 2561 20:09
Comments