เรื่อง โครงการฝึกอบรม"ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ

โพสต์19 มี.ค. 2561 22:21โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5
    ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ เข้าร่วมอบรมในวันพุธที่ 21 มี.ค. พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เวลา 08.30-16.30 น. รายละเอียดดังแนบ  สอบถามโทร. 061-9510773
ą
กลุ่มการเงิน อุบล5,
19 มี.ค. 2561 22:21
ą
กลุ่มการเงิน อุบล5,
19 มี.ค. 2561 22:21
ą
กลุ่มการเงิน อุบล5,
19 มี.ค. 2561 22:21
ą
กลุ่มการเงิน อุบล5,
19 มี.ค. 2561 22:21
Comments