เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP

โพสต์12 ธ.ค. 2560 20:40โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5
    ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
12 ธ.ค. 2560 20:40
Comments