เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์18 มิ.ย. 2562 01:44โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ก่อสร้างรั้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท