เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี 2560

โพสต์23 ม.ค. 2561 19:37โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
23 ม.ค. 2561 19:37
Comments