เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)IC4

โพสต์23 ก.ย. 2564 04:44โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เอกสารประกาศราคาเลขที่ 15/2564 การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับโรงเรียน IC4 จำนวน 4 โรงเรียนตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5