ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

โพสต์6 ม.ค. 2564 22:12โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับขนาดเบอร์ 2 มอก.1494 - 2541 และระดับมัธยมศึกษา ระดับขนาดเบอร์ 5 มอก.1495 - 2541 สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่โครงการ 63087025388
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
6 ม.ค. 2564 22:12
Comments