ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล IC3

โพสต์9 ก.ย. 2564 23:55โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล IC3 จำนวน 9 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5