ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 741 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม สพป.อุบล 5

 • ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เมื่อที่ 18 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2560 04:36 โดย นางสาวดวงฤทัย ผลดก
 • การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ( ก.ต ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2560 04:08 โดย นางสาวดวงฤทัย ผลดก
 • ปลูกต้นดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชสักการะและปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ เมื่อที่ 17 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จัดกิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชสักการะเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม ...
  ส่ง 17 ก.ค. 2560 16:39 โดย นางสาวดวงฤทัย ผลดก
 • ปฎิญญาเขตสุจริต วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายพิชัย วงศ์ษาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นำรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา                     ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
  ส่ง 17 ก.ค. 2560 16:21 โดย นางสาวดวงฤทัย ผลดก
 • ประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2560 ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ที่รับผ ...
  ส่ง 14 ก.ค. 2560 07:13 โดย นางสาวดวงฤทัย ผลดก
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 325 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หมายเลขโทรศัพท์

กลุ่มอำนวยการ     0864681931
กลุ่มส่งเสริมฯ       0864681932
กลุ่มนโยบายฯ      0864681934
กลุ่มนิเทศ           0864681935
กลุ่มบุคคล          0864681936
กลุ่มเอกชน         0864681937
หน้าห้อง             0864681940
กลุ่มการเงิน        0619510773
หน่วยตรวจสอบฯ  045870039
โทรสาร Fax       045870036-38