http://esan67.sillapa.net/sp-ubn5/?name=category&file=view_all

ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 1009 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ

ข่าวคุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม สพป.อุบล 5

 • การประชุมชี้แจงความร่วมมือ แนะนำการใช้งานเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานการประชุมชี้แจงความร่วมมือ แนะนำการใช้งานเครือข่ายการศึกษาแห่งชาต ...
  ส่ง โดย นางสาวดวงฤทัย ผลดก
 • โครงการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาวิชาชีพ   ผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป ...
  ส่ง โดย นางสาวดวงฤทัย ผลดก
 • “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” 21 มี.ค. 61 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ ...
  ส่ง 21 มี.ค. 2561 01:33 โดย นางสาวดวงฤทัย ผลดก
 • ปฎิญญาเขตสุจริต วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นำรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2561 01:46 โดย นางสาวดวงฤทัย ผลดก
 • การประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังเกษียณอายุและการยื่นแบบขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ นายยศภัทร แก้วพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังเกษ ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2561 02:41 โดย นางสาวดวงฤทัย ผลดก
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 526 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หมายเลขโทรศัพท์

กลุ่มอำนวยการ     0864681931
กลุ่มส่งเสริมฯ       0864681932
กลุ่มนโยบายฯ      0864681934
กลุ่มนิเทศ           0864681935
กลุ่มบุคคล          0864681936
กลุ่มเอกชน         0864681937
หน้าห้อง             0864681940
กลุ่มการเงิน        0619510773
หน่วยตรวจสอบฯ  045870039
โทรสาร Fax       045870036-38
https://drive.google.com/file/d/0BziHBLCORgXAT0dOWXNFMThsYjA/view