ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน กรณีบ้านประสบอัคคีภัย

โพสต์23 ม.ค. 2563 17:35โดยPR UBON FIVE

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้รับรายงานจากโรงเรียนบ้านบัวงาม ว่า เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 02.00 น. ได้เกิดเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 259 หมู่ 1 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นบ้านของนายบุญหลาย จันเวียง ผู้ปกครองของเด็กหญิงนิชานันท์ จันเวียง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 และเด็กหญิงทิพวรรณ จันเวียง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนบ้านบัวงาม ทำให้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง พร้อมทรัพย์สิน  นักเรียนและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก การนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธาให้ความช่วยเหลือฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์

โพสต์10 พ.ย. 2562 18:23โดยPR UBON FIVE

โครงการอาจารย์ผู้ช่วยบำเพ็ญประโยชน์ จะได้จัดให้เยาวชนและครูอาจารย์ชาวไทย ได้เดินทางไปเผยแผ่วัฒนธรรมไทยในประเทศ สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ แคนาดาและออสเตรเลีย ในช่วงปิดภาคเรียนเดือน เมษายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝึกทักษะในสถานที่จริง หากท่านใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน การจุดบั้งไฟ และแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ

โพสต์27 ต.ค. 2562 23:15โดยPR UBON FIVE   [ อัปเดต 27 ต.ค. 2562 23:17 ]

ขอให้โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงแนวปฏิบัติ หากต้องการปล่อยโคมลอย/โคมควันหรือจุดบั้งไฟ ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันอันตราย รวมทั้งขอให้โรงเรียนวางมาตรการรักษาความปลอดภัย เฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ การเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ ในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่จะถึงนี้ ตลอดจนขอให้เฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์อันตรายจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ วางแผนการเข้าให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น กรณีนักเรียนได้รับอันตรายจากเหตุดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562

โพสต์22 ก.ย. 2562 19:43โดยPR UBON FIVE

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 รายละเอียดดังแนบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัย

โพสต์22 ก.ย. 2562 19:41โดยPR UBON FIVE

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกฯ กรณีที่อยู่อาศัยประสบอุทกภัย รายละเอียดดังแนบ

สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งปิดทำการ

โพสต์22 ก.ย. 2562 19:38โดยPR UBON FIVE

สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งปิดทำการ ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2562 รายละเอียดดังแนบ

การเสนอชื่อบุคลากรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โพสต์15 ส.ค. 2562 03:45โดยPR UBON FIVE

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 รายละเอียดดังแนบ

ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ D.I.Y By Scout

โพสต์8 ส.ค. 2562 21:00โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5

สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ D.I.Y By Scout จึงขอเชิญโรงเรียนที่สนใจสมัครร่วมประกวดโครงการดังกล่าว  โดยจัดทำหนังสือนำส่งและแนบลเอกสารใบสมัครไปยัง สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์  สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน www.srs2.moe.go.th ภายในวันที่ 26 สิงหาคม สอบถามรายละเอียดโทร 022882585

สพม.เขต 22 ขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์หกล้อโรงเรียน

โพสต์25 ก.ค. 2562 21:08โดยPR UBON FIVE   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2562 21:12 ]

ด้วย สพม.เขต 22 แจ้งว่า รถยนต์หกล้อ โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ ประสบเหตุเพลิงไหม้ ทำให้ความเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ จึงขอความช่วยเหลือในการรับบริจาคฯ รายละเอียดดังแนบ

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563

โพสต์25 ก.ค. 2562 20:25โดยPR UBON FIVE

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการสรรหาบุคคลซึ่งเป็นผู้มีคุณงามความดี มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีผลงานโดดเด่นที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินในสาขาต่างๆ ประจำปี 2563 โดยให้ได้ส่งรายชื่อ ข้อมูลประวัติและผลงานให้กับคณะทำงานสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด ในท้องที่ที่บุคคลนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหา ภายในเดือน สิงหาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ

1-10 of 57