ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การประกวดร้องเพลง "ไมล์เรืองแสง Chongmek Renovate"

โพสต์7 พ.ย. 2561 17:55โดยPR UBON FIVE

ด้วย อำเภอสิรินธรได้ร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง “ไมล์เรืองแสง Chongmek Renovate” เพื่อประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวสร้างการรับรู้การพัฒนาเมืองเรืองแสง ขับเคลื่อนเมืองสิรินธรสะอาด ส่งเสริมนโยบายตลาดประชารัฐ รายละเอียดดังแนบ 

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯ ประจำปี 2561

โพสต์23 ต.ค. 2561 22:08โดยPR UBON FIVE

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ได้ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 รายละเอียดดังแนบ

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าสู่การพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 20

โพสต์4 ต.ค. 2561 21:55โดยPR UBON FIVE

สถาบันลูกโลกสีเขียว เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติ ส่งผลงานเข้าสู่การพิจารณา “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” เพื่อยกย่องเชิดชู ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจแก่บุคคลและกลุ่มบุคคล ที่ทำความดีเพื่อสังคมในการสร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดรับสมัครผลงานประเภทชุมชน บุคคลและกลุ่มเยาวชน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนผลงานประเภทงานเขียน ความเรียงเยาวชนและสื่อมวลชน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลอุบลราชธานี

โพสต์28 ก.ย. 2561 00:13โดยPR UBON FIVE   [ อัปเดต 28 ก.ย. 2561 00:15 ]

รายละเอียดดังแนบ

ผู้ต้องหาหลบหนี

โพสต์27 ส.ค. 2561 01:06โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2561 23:43 ]

หากพบบุคคลตามหมายจับ ขอให้แจ้งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจใกล้เคียงหรือสถานีตำรวจภูธรกุดข้าวปุ้น โทร.045-484023

ประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรียกรับเงิน

โพสต์30 เม.ย. 2561 00:30โดยjatuporn thanakityingyong


1-6 of 6