ข่าวประชาสัมพันธ์


สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสต์30 มี.ค. 2563 04:54โดยPR UBON FIVE


สพป/สพม. ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุ

โพสต์11 มี.ค. 2563 20:30โดยPR UBON FIVE

รายละเอียดดังแนบ

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนพิชัยศึกษา ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต 2 ราย

โพสต์24 ก.พ. 2563 22:45โดยPR UBON FIVE

ด้วย ได้รับรายงานจากโรงเรียนพิชัยศึกษา ว่า เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 17.20 น. นักเรียนโรงเรียนพิชัยศึกษา ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย เหตุเกิดบริเวณถนนหมายเลข 24 ห่างจากโรงเรียนประมาณ 400 เมตร (ถนนอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างเป็น 4 เลน)

                   1. เด็กชายชัยมงคล ภาดี           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                   2. เด็กหญิงพิชญาภัค ภาดี          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                   การนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวเด็กนักเรียนดังกล่าว จึงขอความร่วมมือโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ผู้มีจิตศรัทธาและให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามที่เห็นควร รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสนาม บ้านประสบอัคคีภัย

โพสต์20 ก.พ. 2563 20:28โดยPR UBON FIVE

ด้วย โรงเรียนบ้านโนนสนาม แจ้งเหตุบ้านนักเรียน บ้านเลขที่ 175 หมู่ 6 ต.สมสะอาด

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นบ้านของเด็กชายวิทยา วงศ์นามเถาว์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประสบอัคคีภัย ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ทรัพย์สินเสียหายหลายรายการ เหตุเกิดเมื่อวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 14.30 น. การนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวเด็กนักเรียนดังกล่าว จึงขอความร่วมมือโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ผู้มีจิตศรัทธาและให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามที่เห็นควร รายละเอียดดังแนบ 

สพป.ราชบุรี เขต 2 ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

โพสต์20 ก.พ. 2563 20:21โดยPR UBON FIVE   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2563 22:43 ]

รายละเอียดดังแนบ

1-10 of 69