ข่าวประชาสัมพันธ์


มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึีกษา 2562 (เพิ่มเติม)

โพสต์10 ก.ค. 2562 22:58โดยPR UBON FIVE

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ

การประชุม Our Ocean Youth Leadership Summit

โพสต์5 ก.ค. 2562 01:06โดยPR UBON FIVE

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้โรงเรียนได้แจ้งนักเรียน ผู้สนใจจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาทะเลอย่างยั่งยืน โดยต้องมีทักษะการพูดและเขีึยนภาษาอังกฤษได้ดี สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับเเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2562 ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ

กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562

โพสต์1 ก.ค. 2562 04:34โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องจิตสปา 1 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท

การประกวดโครงการ "พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 7"

โพสต์30 มิ.ย. 2562 19:05โดยPR UBON FIVE

ด้วย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในโครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 7” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมรักษ์โลกเพื่ออนาคต” ผ่านการวาดภาพและเขียนโครงการอธิบายจินตนาการลงบนกระดาษ A4 โดยการนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศึกษา สุขศึกษาและจริยธรรม มาต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จัดประกวดในระดับประถมศึกษาตอนปลายและ มัธยมศึกษา กำหนดส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2562  

ขอเชิญเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

โพสต์16 มิ.ย. 2562 19:03โดยPR UBON FIVE

ด้วย กรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อุบลราชธานี ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ดินขึ้นในหน่วยงาน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรดิน ด้านการจัดการดิน การปรับปรุงบำรุงดิน ตลอดจนการอนุรักษ์ดินและน้ำ สำหรับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนผู้ที่สนใจ รายละเอียดดังแนบ

แอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา"

โพสต์16 มิ.ย. 2562 18:59โดยPR UBON FIVE

ด้วย ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 (ศอญ.จอส.904) ได้พัฒนาระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา" สำหรับเป็นช่องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาไปสู่ประชาชนในวงกว้าง ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Smart phone และ tablet)รายละเอียดดังแนบ

กลุ่มมิจฉาชีพแกล้งทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนเพื่อเรียกค่าเสียหาย

โพสต์16 มิ.ย. 2562 18:56โดยPR UBON FIVE

ด้วย ได้รับแจ้งจาก อ.เดชอุดม ว่า มีแก๊งค์มิจฉาชีพแกล้งให้เกิดอุบัติเหตุรถชน และเรียกค่าเสียหาย ในพื้นที่ อ.นาเยีย จึงประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ระมัดระวังภัยดังกล่าว รายละเอียดดังแนบ

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

โพสต์7 มิ.ย. 2562 02:45โดยPR UBON FIVE

ด้วย สพฐ. ขอให้ สพท. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2562 วางมาตรการรักษา ความปลอดภัยของสถานที่ราชการและวางแผนรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งกรมอุตุวิทยา ได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย โดยบางช่วงของฤดูเป็นช่วงที่พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวหรือเคลื่อนผ่าน รวมถึงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งกำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทย เป็นเหตุให้ฝนตกหนักและหนักมากต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ซึ่งจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง หรือเป็นสาเหตุให้เกิดดินถล่มได้ รายละเอียดดังแนบ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อุบลราชธานี ประกาศรับสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ

โพสต์5 มิ.ย. 2562 18:20โดยPR UBON FIVE

ด้วย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อุบลราชธานี (ฌ.ส.อ.) เปิดรับสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รายละเอียดดังแนบ

1-10 of 47