ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ การอบรมปฏิบัติการสร้างเพจร้านค้าออนไลน์เพื่อส่งเสริมอาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

โพสต์7 ต.ค. 2564 00:33โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5

ประชาสัมพันธ์ การอบรมปฏิบัติการสร้างเพจร้านค้าออนไลน์เพื่อส่งเสริมอาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์30 ก.ย. 2564 21:20โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5

ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาหลักสูตร "การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับมัธยาศึกษา(Coding Online for Teacher Plus:C๔T Plus-Unplugged)"ผ่านโปรแกรม Zoom รายละเอียดและรายชื่อตามหนังสือที่แนบมานี้

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์21 ก.ย. 2564 01:28โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5

เผยแพร่เอกสาร บทความและคลิปวิดีโอประกอบการเสวนาออนไลน์ "ล็อกดาวน์ ไม่ล็อกการเรียนรู้" บทเรียนจาก กรณีศึกษา 3 จังหวัดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ ระยอง และสตูล ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์21 ก.ย. 2564 00:21โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5

แจ้งประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาความพร้อมของจังหวัด จำนวนและคุณสมบัติของคณะผู้เสนอ หลักเกณฑ์ และวิธีเสนอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังไฟล์แนบนี้

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์20 ก.ย. 2564 23:39โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 "TEOC 7" ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียดตามแนบนี้

ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

โพสต์10 ก.ย. 2564 02:29โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5

ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์9 ก.ย. 2564 20:48โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์วิทยาศาตร์ ปีที่ 6 (short science film #6) ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา(หรือเทียบเท่า)ร่วมสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวด ภายใต้แนวคิด "Science Around us:ฝ่าวิกฤตกับวิทย์รอบตัว ทั้งในธรรมชาติ อาหาร กีฬา ดนตรี สุขภาพ สัตว์ สิ่งของ และเทคโนโลยีต่างๆ มาทำหนังสั้น

ประชาสัมพันธ์เชิญครูภาษาอังกฤษเข้าร่วมนำเสนอคลิปวีดีโอการสอนภาษาอังกฤษ

โพสต์5 ก.ย. 2564 20:38โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5

เชิญชวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาส่งคลิปวิดีโอการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 90 วินาที ในหัวข้อ "What inspired you to become an English Teacher and how can you become an inspirational teacher to your students?" จำนวน 1 ทุน สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษในจังหวัดอุบลราชธานี มูลค่า 40,000 บาท รายละเอียดพร้อมไฟล์ที่แนบมานี้

1-10 of 119