ข่าวประชาสัมพันธ์


การเสนอชื่อบุคลากรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โพสต์15 ส.ค. 2562 03:45โดยPR UBON FIVE

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 รายละเอียดดังแนบ

ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ D.I.Y By Scout

โพสต์8 ส.ค. 2562 21:00โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5

สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ D.I.Y By Scout จึงขอเชิญโรงเรียนที่สนใจสมัครร่วมประกวดโครงการดังกล่าว  โดยจัดทำหนังสือนำส่งและแนบลเอกสารใบสมัครไปยัง สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์  สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน www.srs2.moe.go.th ภายในวันที่ 26 สิงหาคม สอบถามรายละเอียดโทร 022882585

สพม.เขต 22 ขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์หกล้อโรงเรียน

โพสต์25 ก.ค. 2562 21:08โดยPR UBON FIVE   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2562 21:12 ]

ด้วย สพม.เขต 22 แจ้งว่า รถยนต์หกล้อ โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ ประสบเหตุเพลิงไหม้ ทำให้ความเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ จึงขอความช่วยเหลือในการรับบริจาคฯ รายละเอียดดังแนบ

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563

โพสต์25 ก.ค. 2562 20:25โดยPR UBON FIVE

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการสรรหาบุคคลซึ่งเป็นผู้มีคุณงามความดี มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีผลงานโดดเด่นที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินในสาขาต่างๆ ประจำปี 2563 โดยให้ได้ส่งรายชื่อ ข้อมูลประวัติและผลงานให้กับคณะทำงานสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด ในท้องที่ที่บุคคลนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหา ภายในเดือน สิงหาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึีกษา 2562 (เพิ่มเติม)

โพสต์10 ก.ค. 2562 22:58โดยPR UBON FIVE

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ

การประชุม Our Ocean Youth Leadership Summit

โพสต์5 ก.ค. 2562 01:06โดยPR UBON FIVE

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้โรงเรียนได้แจ้งนักเรียน ผู้สนใจจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาทะเลอย่างยั่งยืน โดยต้องมีทักษะการพูดและเขีึยนภาษาอังกฤษได้ดี สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับเเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2562 ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ

กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562

โพสต์1 ก.ค. 2562 04:34โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องจิตสปา 1 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท

การประกวดโครงการ "พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 7"

โพสต์30 มิ.ย. 2562 19:05โดยPR UBON FIVE

ด้วย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในโครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 7” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมรักษ์โลกเพื่ออนาคต” ผ่านการวาดภาพและเขียนโครงการอธิบายจินตนาการลงบนกระดาษ A4 โดยการนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศึกษา สุขศึกษาและจริยธรรม มาต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จัดประกวดในระดับประถมศึกษาตอนปลายและ มัธยมศึกษา กำหนดส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2562  

ขอเชิญเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

โพสต์16 มิ.ย. 2562 19:03โดยPR UBON FIVE

ด้วย กรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อุบลราชธานี ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ดินขึ้นในหน่วยงาน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรดิน ด้านการจัดการดิน การปรับปรุงบำรุงดิน ตลอดจนการอนุรักษ์ดินและน้ำ สำหรับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนผู้ที่สนใจ รายละเอียดดังแนบ

1-10 of 51