ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ IYRC online 2021

โพสต์23 ก.ค. 2564 01:22โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ IYRC online 2021 ดังแนบ

ประชาสัมพันธ์แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2565

โพสต์23 ก.ค. 2564 01:20โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5

ประชาสัมพันธ์แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2565 ตามเอกสารแนบ

ขอเชิญโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ-ไทย-จีน

โพสต์22 ก.ค. 2564 20:01โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5

ขอเชิญโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ-ไทย-จีน รายละเอียดดังแนบ

ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาฯ

โพสต์14 ก.ค. 2564 02:17โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5

ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนา "แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ National Digital learning Platform สำหรับประเทศไทย"

ประชาสัมพันธ์งานประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

โพสต์13 ก.ค. 2564 01:00โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2564 21:27 ]

ประชาสัมพันธ์งานประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการงฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 8

โพสต์5 ก.ค. 2564 00:41โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการงฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 8 รายละเอียดดังแนบ

ประชาสัมพันธ์การใช้ห้องเรียนออนไลน์ฯ

โพสต์28 มิ.ย. 2564 00:16โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5

ขอประชาสัมพันธ์การใช้ห้องเรียน IAD  Class ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์ สื่อการเรียนการสอนแนวทางการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่(โควิด-19)ภายในโรงเรียน

โพสต์23 มิ.ย. 2564 19:34โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5

ประชาสัมพันธ์ สื่อการเรียนการสอนแนวทางการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่(โควิด-19)ภายในโรงเรียน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์สื่อดิจิลทัลของอักษรเพื่อการจัดการเรียนรู้

โพสต์21 มิ.ย. 2564 21:42โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5

ประชาสัมพันธ์สื่อดิจิลทัลของอักษรเพื่อการจัดการเรียนรู้ โดยบริษัท อักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)สามารถดาวโหลดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

1-10 of 102