ข่าวประชาสัมพันธ์


สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

โพสต์14 ม.ค. 2562 23:44โดยPR UBON FIVE   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2562 23:45 ]

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุม113 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ไฟล์ที่แนบ

ม.อุบลฯ เปิดรับนักศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

โพสต์2 ม.ค. 2562 19:08โดยPR UBON FIVE

ด้วย ม.อุบลฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังแนบ

กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2561

โพสต์24 ธ.ค. 2561 18:03โดยPR UBON FIVE

กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน รายละเอียดดังแนบ

ประชาสัมพันธ์ QR Code เพจเฟซบุ๊ก สคบ.

โพสต์24 ธ.ค. 2561 18:00โดยPR UBON FIVE

สคบ. ได้จัดเพจเฟซบุ๊ก เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การรับรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค รายละเอียดดังแนบ

ประชาสัมพันธ์โครงการมอบโลงศพแก่ผู้ยากไร้

โพสต์19 ธ.ค. 2561 18:04โดยPR UBON FIVE

ด้วย อำเภอเดชอุดม ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการมอบโลงศพแก่ผู้ยากไร้ ผู้เดือดร้อนที่มีญาติ พี่น้องเสียชีวิต โดยหากประสงค์จะขอรับโลงศพ สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รายละเอียดเพิ่มเติม ดังแนบ

สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร

โพสต์16 ธ.ค. 2561 18:01โดยPR UBON FIVE

ด้วย สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ได้เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร ที่ใช้ในการติดต่อราชการ รายละเอียดดังแนบ

โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2

โพสต์16 ธ.ค. 2561 17:56โดยPR UBON FIVE   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2561 18:05 ]

ด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ระยะที่ 2 โดยการรวบรวมโทรศัพท์มือถือเก่า นำส่งให้กลุ่มอำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เพื่อรวบรวมนำส่งให้จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป

ประชาสัมพันธ์การประกวดร้องเพลง "ไมล์เรืองแสง Chongmek Renovate"

โพสต์7 พ.ย. 2561 17:55โดยPR UBON FIVE

ด้วย อำเภอสิรินธรได้ร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง “ไมล์เรืองแสง Chongmek Renovate” เพื่อประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวสร้างการรับรู้การพัฒนาเมืองเรืองแสง ขับเคลื่อนเมืองสิรินธรสะอาด ส่งเสริมนโยบายตลาดประชารัฐ รายละเอียดดังแนบ 

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯ ประจำปี 2561

โพสต์23 ต.ค. 2561 22:08โดยPR UBON FIVE

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ได้ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 รายละเอียดดังแนบ

1-10 of 14