บทความไม่มีชื่อ

โพสต์9 มี.ค. 2564 20:00โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รวบรวมสื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู สื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และวารสารวิชาการ และเผยแพร่ในแบบเนอร์ชื่อ "สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู" "สื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน" และ"วารสารวิชาการ" ตาม QR Code ที่ปรากฎท้ายหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
9 มี.ค. 2564 20:00
Comments