บทความไม่มีชื่อ

โพสต์21 ก.ย. 2564 00:21โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
แจ้งประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาความพร้อมของจังหวัด จำนวนและคุณสมบัติของคณะผู้เสนอ หลักเกณฑ์ และวิธีเสนอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังไฟล์แนบนี้
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
21 ก.ย. 2564 00:21
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
21 ก.ย. 2564 00:21
Comments