บทความไม่มีชื่อ

โพสต์21 ก.ย. 2564 01:28โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
เผยแพร่เอกสาร บทความและคลิปวิดีโอประกอบการเสวนาออนไลน์ "ล็อกดาวน์ ไม่ล็อกการเรียนรู้" บทเรียนจาก กรณีศึกษา 3 จังหวัดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ ระยอง และสตูล ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้
Ċ
ว245.pdf
(3735k)
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
21 ก.ย. 2564 01:28
Comments