บทความไม่มีชื่อ

โพสต์30 ก.ย. 2564 21:20โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาหลักสูตร "การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับมัธยาศึกษา(Coding Online for Teacher Plus:C๔T Plus-Unplugged)"ผ่านโปรแกรม Zoom รายละเอียดและรายชื่อตามหนังสือที่แนบมานี้
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
30 ก.ย. 2564 21:20
ą
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
30 ก.ย. 2564 21:20
Comments