บทความไม่มีชื่อ

โพสต์20 ต.ค. 2564 01:44โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
ประชาสัมพันธ์การยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน) เพื่อสนับสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ 2566 ไปยังสถานศึกษา สามารถยื่นคำของบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี2566 ระหว่างวันที่ 11-31 ตุลาคม 2564  สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.nriis.go.th และดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาตร์วิจัยและนวัตกรรม www.tsrievent.com หรือ http://wwwtsri.or.th/th/download/form/2/
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
20 ต.ค. 2564 01:44
Comments