บทความไม่มีชื่อ

โพสต์20 ต.ค. 2564 23:28โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนภาษาจีนออนไลน์พร้อมพรีเทศ (Pre-test)ภาษาจีน HSK เสมือนจริง เป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านบทเรียนออนไลน์ และเรียนผ่านการถ่ายทอดสด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมคามพร้อมให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ประสงค์สอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน โดยมีค่าลงทะเบียนเรียนตามระดับภาษาที่สมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 
Ċ
ว1088.pdf
(2561k)
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
20 ต.ค. 2564 23:28
Comments