บทความไม่มีชื่อ

โพสต์26 ต.ค. 2564 21:15โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐานะ (Performance Agreement-Based Manament:PABM)ด้วยการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ครบวงจรเป็นเครื่องมือ ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจสมัครอบรมออนไลน์(Zoom) สำหรับผู้บริหารและครูทั้งโรงเรียนที่ต้องการระหว่างวันที่ 1-30พย 64 ข้อมูลรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมดังเอกสารด้านล่างนี้
Ċ
img282.pdf
(616k)
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
26 ต.ค. 2564 21:15
Comments