บทความไม่มีชื่อ

โพสต์24 ส.ค. 2564 00:40โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมบุคลากรด้านการสินประวัติศาสตร์ไทย ประจำปี 2564 สำหรับครู อาจารย์ ชั้นมัธยม ในวันที่ 3-5 กันยายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting โดยไม่มีค่าลงทะเบียนและค่าเอกสารประกอบการอบรม รายละเอียดตามหนังสือแนบ
Ċ
ว1741.pdf
(1257k)
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
24 ส.ค. 2564 00:40
Comments