บทความไม่มีชื่อ

โพสต์9 ก.ย. 2564 20:48โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์วิทยาศาตร์ ปีที่ 6 (short science film #6) ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา(หรือเทียบเท่า)ร่วมสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวด ภายใต้แนวคิด "Science Around us:ฝ่าวิกฤตกับวิทย์รอบตัว ทั้งในธรรมชาติ อาหาร กีฬา ดนตรี สุขภาพ สัตว์ สิ่งของ และเทคโนโลยีต่างๆ มาทำหนังสั้น

Ċ
4198.pdf
(2685k)
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
9 ก.ย. 2564 20:48
Comments