เชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Everyone Can Create”

โพสต์5 เม.ย. 2562 00:55โดยPR UBON FIVE
ด้วย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมัครเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Everyone Can Create” เพื่อพัฒนาบุคลากรเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน จัดโดยบริษัท แอปเปิ้ลเซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 19 และ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องสัมมนา บริษัทแอปเปิ้ลเซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) ชั้น 44 อาคาร ดิ ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ ปิดรับลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 เมษายน 2562 รายละเอียดดังแนบ
Ċ
PR UBON FIVE,
5 เม.ย. 2562 00:55
Comments