เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562

โพสต์5 เม.ย. 2562 00:44โดยPR UBON FIVE
ด้วย สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 จัดโดยกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาต้นแบบการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู่ รับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ