ิทิศทางการขับเคลื่อนคุุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขา กพฐ.

โพสต์30 พ.ค. 2562 00:02โดยPR UBON FIVE
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี
Ċ
PR UBON FIVE,
30 พ.ค. 2562 00:02
Comments