กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562

โพสต์1 ก.ค. 2562 04:34โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องจิตสปา 1 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท