การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย

โพสต์16 พ.ค. 2562 18:34โดยPR UBON FIVE
ด้วย ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ได้จัดอบรมครูให้มีความรู้หลักภาษาและการใช้ภาษา วิธีสอนและมีนวัตกรรมที่ทำให้การสอนสนุก มีความสุขในการสอน โดยมีกิจกรรม ดังรายละเอียดที่แนบ
Ċ
PR UBON FIVE,
16 พ.ค. 2562 18:34
Comments