การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด

โพสต์27 ก.พ. 2562 20:10โดยPR UBON FIVE
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมปทุมมณีเทวา สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด รายละเอียดดังแนบ
Comments