การประกวดโครงการ "พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 7"

โพสต์30 มิ.ย. 2562 19:05โดยPR UBON FIVE
ด้วย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในโครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 7” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมรักษ์โลกเพื่ออนาคต” ผ่านการวาดภาพและเขียนโครงการอธิบายจินตนาการลงบนกระดาษ A4 โดยการนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศึกษา สุขศึกษาและจริยธรรม มาต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จัดประกวดในระดับประถมศึกษาตอนปลายและ มัธยมศึกษา กำหนดส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2562  
Ċ
PR UBON FIVE,
30 มิ.ย. 2562 19:05
Comments