การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน การจุดบั้งไฟ และแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ

โพสต์27 ต.ค. 2562 23:15โดยPR UBON FIVE   [ อัปเดต 27 ต.ค. 2562 23:17 ]
ขอให้โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงแนวปฏิบัติ หากต้องการปล่อยโคมลอย/โคมควันหรือจุดบั้งไฟ ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันอันตราย รวมทั้งขอให้โรงเรียนวางมาตรการรักษาความปลอดภัย เฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ การเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ ในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่จะถึงนี้ ตลอดจนขอให้เฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์อันตรายจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ วางแผนการเข้าให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น กรณีนักเรียนได้รับอันตรายจากเหตุดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย