การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์5 ส.ค. 2564 22:05โดยPR UBON FIVE
ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ให้ทราบโดยทั่วกัน และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
Ċ
PR UBON FIVE,
5 ส.ค. 2564 22:05
Comments