การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563

โพสต์25 ก.ค. 2562 20:25โดยPR UBON FIVE
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการสรรหาบุคคลซึ่งเป็นผู้มีคุณงามความดี มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีผลงานโดดเด่นที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินในสาขาต่างๆ ประจำปี 2563 โดยให้ได้ส่งรายชื่อ ข้อมูลประวัติและผลงานให้กับคณะทำงานสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด ในท้องที่ที่บุคคลนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหา ภายในเดือน สิงหาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ