การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์13 ส.ค. 2564 00:22โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2564 00:24 ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัด การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัด สพฐ ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอด 3 ผ่านช่องทาง  ดังนี้  1.OBEC Channel:ww.Obectv.tv   2. FACEBOOK : OBEC Channel   3. Youtube: OBEC TV
โดยแจ้ง ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาทางไกล และครูในสังกัดเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไล์สำหรับครูสังกัด สพฐ ตามความสนใจ

Ċ
ว924.pdf
(1747k)
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
13 ส.ค. 2564 00:22
Comments