การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกศิลป์ ประจำปี 2562

โพสต์19 มี.ค. 2562 21:59โดยPR UBON FIVE
ด้วย สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย กำหนดจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกศิลป์ ภาคอิสาน ประจำปี 2562 ฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2562 ณ โรงยิมเนเซียมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับจำนวน 40 คน โดยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย รับผิดชอบค่าที่พัก อาหารกลางวันและอาหารว่าง ในส่วนของค่าเดินทางให้เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ ให้ผู้สนใจส่งใบสมัครถึงสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี(ทุ่งบูรพา) ถนนแจ้งสนิท ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ
Ċ
PR UBON FIVE,
19 มี.ค. 2562 21:59
Comments