กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2561

โพสต์24 ธ.ค. 2561 18:03โดยPR UBON FIVE
กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน รายละเอียดดังแนบ
Ċ
PR UBON FIVE,
24 ธ.ค. 2561 18:03
Comments