โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2

โพสต์16 ธ.ค. 2561 17:56โดยPR UBON FIVE   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2561 18:05 ]
ด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ระยะที่ 2 โดยการรวบรวมโทรศัพท์มือถือเก่า นำส่งให้กลุ่มอำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เพื่อรวบรวมนำส่งให้จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป
Comments