โครงการประกวดคลิปวีดีโอ “Starfish Labz Clip VDO Contest”

โพสต์12 มี.ค. 2562 21:10โดยPR UBON FIVE
ด้วย มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ร่วมกับบริษัท สตาร์ฟิช อินโนเวชั่น จำกัด ได้จัดทำโครงการ Starfish Labz ซึ่งเป็นโครงการในรูปแบบออนไลน์ มีเป้าหมายให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เน้นพัฒนานักการศึกษาไทย โดยจัดให้มีการประกวดคลิปวีดีโอขนาดสั้น เพื่อให้ครู นักการศึกษา นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ก้าวสู่การเป็นนักการศึกษายุคใหม่ ชิงรางวัลมูลค่ารวม 45,000 บาท และรางวัล Popularity สำหรับวีดีโอที่มียอดชมสูงสุด พร้อมใบประกาศนียบัตร ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562 เริ่มโหวตผลงานระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 21 เมษายน 2562 และประกาศผลรางวัลในวันที่ 29 เมษายน 2562 รายละเอียดดังแนบ
Ċ
PR UBON FIVE,
12 มี.ค. 2562 21:10
Comments