โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์

โพสต์10 พ.ย. 2562 18:23โดยPR UBON FIVE
โครงการอาจารย์ผู้ช่วยบำเพ็ญประโยชน์ จะได้จัดให้เยาวชนและครูอาจารย์ชาวไทย ได้เดินทางไปเผยแผ่วัฒนธรรมไทยในประเทศ สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ แคนาดาและออสเตรเลีย ในช่วงปิดภาคเรียนเดือน เมษายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝึกทักษะในสถานที่จริง หากท่านใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ