โครงการอบรมหลักสูตร "กฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง" รุ่นที่ 1

โพสต์27 ก.พ. 2562 20:13โดยPR UBON FIVE
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรม หลักสูตร "กฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง" รุ่นที่ 1 โดยรับสมัครเข้ารับการอบรมตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ
Ċ
PR UBON FIVE,
27 ก.พ. 2562 20:13
Comments