ขอเชิญเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

โพสต์16 มิ.ย. 2562 19:03โดยPR UBON FIVE
ด้วย กรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อุบลราชธานี ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ดินขึ้นในหน่วยงาน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรดิน ด้านการจัดการดิน การปรับปรุงบำรุงดิน ตลอดจนการอนุรักษ์ดินและน้ำ สำหรับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนผู้ที่สนใจ รายละเอียดดังแนบ
Ċ
PR UBON FIVE,
16 มิ.ย. 2562 19:03
Comments